Felhívás

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja, a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszéke és a Selye János Egyetem Tanárképző Kara meghirdeti a IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferenciát. Organizers: Trefort Ágoston Centre for Engineering Education, Obuda University; Department of Languages and Literatures, Faculty of Letters and Arts, Partium Christian University; Faculty of Education, J. Selye University

A konferencia időpontja / Date: 2019. június 19 délután - 20. (Projektnap: június 21)

Megnyitó/Opening ceremony: 2019. június 20.

A konferencia helyszíne: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Románia / Venue: Partium Christian University, Oradea, Romania

A konferencia célja: Helyt adni azoknak a kutatási és fejlesztési eredményeknek, amelyek az oktatás, a felsőoktatás-pedagógia, az oktatásszociológia, a pedagógusképzés, kisebbség kutatás és a nyelvoktatás területén születtek az elmúlt időben a határon innen és túl. Focus: It can be used to provide research and development results in the Carpathian Basin recently in the fields of education, higher education, pedagogy, education sociology, pedagogical training, minority research and language teaching.

A konferencia főbb témakörei Topics of interest include, but are not limited to:

 • Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben / Empirical research in education and teacher training
 • Tantárgy-pedagógia / Methodology
 • IKT az oktatásban, IKT kompetenciák / ICT in education, ICT competences
 • Kompetenciafejlesztés / Competence development
 • Oktatásszociológiai kutatások / Research in sociology of education
 • Nyelvpedagógiai kutatások / Research in language pedagogy
 • Interkulturális oktatás, kisebbségpedagógia / Intercultural education, minority education
 • Szakképzés- és felsőoktatás-pedagógia / Vocational and higher education pedagogy
 • Lemorzsolódás kutatás / Drop-out research
 • Projekt és probléma alapú tanulás / Project and problem based learning
 • Effective Teaching and Learning
 • Methodology of Foreign Language Teaching

A konferencia nyelve magyar és angol. Language: Hungarian, English

Plenáris előadás: Pásztor Rita: A romániai magyar közoktatás lemorzsolódási mutatói

A konferencia szervezőbizottsága Program Committee:

 • Dr. habil. Horváth Kinga (társelnök)
 • Dr. Maior Enikő (társelnök)
 • Prof. Dr. Tóth Péter (társelnök)
 • Dr. habil. Nagy Melinda
 • Dr. Bökös Borbála
 • Dr. Pásztor Rita Gizella
 • Duchon Jenő
 • Hölvényi Orsolya
 • Kádár Katalin

A konferencia támogatói:

„Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című EFOP-3.4.3-16-2016-00023 projekt

esza

Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete

cropped-cropped-Hera-fejléc3
AttachmentSize
IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Programfüzet1.13 MB